สอนขับรถเอกชัย สอนขับรถบางบอน สอนขับดาวคะนอง สอนขับรถวงเวียนใหญ่

สามารถเรียนและสอบได้เลยในโรงเรียน

 

 

คอรสเรียนสอบในโรงเรียน

คอรสคนขับเป็นแล้ว ไม่ยากลางาน 

ใช้เวลา 2 วัน 5500 หรือแบบ 3 วันเหลือ 3500

สามารถสอบในโรงเรียนได้เลย


สำหรับคนไม่มีพื้นฐาน(สอบในโรงเรียน)สามารถเลือกสอบได้ทุกวัน คอรส 15 ชั่วโมง ปฎิบัติ10 ชั่วโมง อบรมทฤษฎี 5 ชั่วโมง คอรสปกติ 5500  บาท เหลือ 4500 บาท วันเสารอาทิตย์ วันธรรมดาเหลือ บาท 4000  มีสนามที่มาตราฐานในการเรียนการสอบลดพิเศษคอรสเดียวใบขับขี่ในโรงเรียนขับบนถนนใหญ่ได้ตั้งแต่วันแรกที่เรียน


Visitors: 13,390